Grootegast:
RegioBank
Marktplein 9
9861 JA Grootegast
(0594) 612176
Marum:
RegioBank
Raadhuisstraat 15
9363 CB Marum
(0594) 644121
slider

Bedrijfsmiddelen

Wat voor soort onderneming u ook heeft, u investeert in bedrijfsmiddelen; Uw kantoor, inventaris, administratie, noem maar op. Ook hier kunt u verschillende soorten verzekeringen voor afsluiten:

  • Gebouwenverzekering
  • Inventarisverzekering
  • Reconstructiekostenverzekering

Gebouwenverzekering

De Gebouwenverzekering verzekert u tegen financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfspand(en). Denk hierbij aan de kosten voor renovatie, restauratie of wederopbouw. Daarnaast kan het zijn dat u kosten maakt door huurderving of extra kosten vanuit overheidsmaatregelen.

De Gebouwenverzekering heeft standaard een zeer uitgebreide dekking. Zo wordt er bijvoorbeeld een vergoeding uitgekeerd bij schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing en waterschade.

Inventarisverzekering

In geval van schade aan het pand heeft u niet alleen te maken met kosten voor de renovatie, restauratie of wederopbouw, maar ook de binnenkant van het pand zal herstelt of vervangen moeten worden. Hiermee doelen we op schade aan de inventaris en goederen.

Schade aan de inventaris en goederen kan gevolg zijn van oorzaken als brand, ontploffing, inbraak of vandalisme, maar ook door verhuizing of beroving. Dit valt onder de standaard dekking. U kunt zich ook aanvullende laten verzekeren voor onvoorziene gebeurtenissen.

Reconstructiekostenverzekering

Een Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt voor het herstellen van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden. Denk hierbij aan archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen en/of maquettes. U bent verzekerd voor de kosten die u maakt voor de apparatuur en goederen, en voor kosten voor het inhuren van experts (loon).

Een Reconstructiekostenverzekering is aan te raden als uw bedrijfsvoering afhankelijk is van administratie of geautomatiseerde bestanden.

regiobank